ยาแผนโบราณของชาวรัสเซีย

การรักษาด้วยวิธีแผนโบราณของชาวรัสเซียอีกครั้งล้างหน้าเกือบจะเปลือยกายในน้ำค้างในตอนเช้าก่อนรุ่งอรุณ น้ำค้างเป็นน้ำบริสุทธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติมากกว่า มีหมอที่รักษาของพวกเขาทำงานผ่านน้ำค้างเท่านั้น ร่างกายถูกเจิมด้วยน้ำนี้ หลังจากปรุงอาหารร่างกายแล้วโบกไม้กวาดเล็กๆREAD MORE