ส่องธุรกิจ “ยา” ทำไมตลาดเอเชีย…โตไม่หยุด

ด้วยพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมยา รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขยายตัวขึ้นตามไปด้วย โดยแนวโน้มดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นทั่วเอเชียREAD MORE