ข้อห้ามการใช้ยาแผนโบราณ

ปัจจุบันสมุนไพรเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมากขึ้นในการใช้รักษาโรคหรือการใช้เป็นอาหารเสริม เนื่องจากสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพร แต่หากมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกวิธี สมุนไพรก็อาจจะก่อให้เกิดโทษต่อผู้ใช้ได้READ MORE

วิธีสังเกตเลขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ

วิธีสังเกตเลขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณมีดังนี้ หากเป็นยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศ จะขึ้นต้นด้วยอักษร G ตามด้วยเลขลำดับที่อนุญาต/ปีREAD MORE

วิธีเลือกซื้อยาแผนโบราณ

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาแผนโบราณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แนะนำวิธีการเลือกซื้อยาแผนโบราณ ดังนี้ 1.ควรซื้อยาแผนโบราณจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตและที่มีเลขทะเบียนตำรับยา 2.ไม่ควรซื้อยาแผนโบราณจากรถเร่ขายREAD MORE

ปัญหายาแผนโบราณที่พบในปัจจุบัน

ปัญหายาแผนโบราณที่พบในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีกฎหมายและหน่วยงานที่คอยควบคุมการผลิตและการขายยาแผนโบราณเพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้ยาแผนโบราณ แต่ก็ไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบผลิตและขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้ขออนุญาตผลิตและขายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การขายยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยาปลอมREAD MORE

ยาแผนโบราณของชาวรัสเซีย

การรักษาด้วยวิธีแผนโบราณของชาวรัสเซียอีกครั้งล้างหน้าเกือบจะเปลือยกายในน้ำค้างในตอนเช้าก่อนรุ่งอรุณ น้ำค้างเป็นน้ำบริสุทธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติมากกว่า มีหมอที่รักษาของพวกเขาทำงานผ่านน้ำค้างเท่านั้น ร่างกายถูกเจิมด้วยน้ำนี้ หลังจากปรุงอาหารร่างกายแล้วโบกไม้กวาดเล็กๆREAD MORE