วิธีสังเกตเลขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ

วิธีสังเกตเลขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ

วิธีสังเกตเลขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณมีดังนี้
หากเป็นยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศ จะขึ้นต้นด้วยอักษร G ตามด้วยเลขลำดับที่อนุญาต/ปี พ.ศ. เช่นเลขทะเบียน G20/42
หากเป็นยาแผนโบราณที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะขึ้นต้นด้วยอักษร K ตามด้วยเลขลำดับ ที่อนุญาต/ปี พ.ศ. เช่น เลขทะเบียน K15/42
**** หมายเหตุ:

G และ K เป็นการกำหนดตัวอักษรใช้เพื่อสะดวก เพื่อแทนความหมายต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยา ตั้งแต่ A เรื่อยมา ซึ่ง G หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ ผลิตในประเทศ และ K หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ ที่เป็นยานำเข้า

ข้อบ่งใช้ยาแผนโบราณ
ยาแผนโบราณนั้นสามารถใช้รักษาโรคทั่วไปที่ไม่ร้ายแรง เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ร้อนใน ฯลฯ และการรักษาอาการพื้นฐานที่ไม่รุนแรง ไม่เรื้อรัง เช่น ท้องเสีย/ท้องร่วง ปวดหัว/ปวดศีรษะ ตัวร้อน /เป็นไข้ ผื่นคัน เป็นต้น