ปริมาณ Viagra ที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรหรือไม่

ปริมาณ Viagra ที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรหรือไม่