ขายยาผ่านเน็ต ถูกกฎหมายหรือไม่

ขายยาผ่านเน็ต ถูกกฎหมายหรือไม่