Home

  • ยาหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ยาหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีผลข้างเคียงที่รุนแรงได้
    ในเดือนนี้ในข่าวยาที่แปลกประหลาดคนที่อยู่ในนครนิวยอร์กปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเห็นสีแดงในการปลุกของการกินยาเกินขนาดในการแก้ปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ คุณได้ยินมาว่าถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญแจกจ่ายการทดลองชาย 31 ปีเพื่อรายงานสถานการณ์ในกรณีม่านตาในเดือนนี้ READ MORE
  • ข้อควรระวังสำหรับการใช้ยาViagra-Cialis
    สามารถออกฤิทธิ์ได้นานถึง 4 ชั่วโมง มีขนาดความแรง 3 ขนาด คือ 25 , 50 และ 100 mg ขนาดยาที่แนะนำให้ใช้คือ 50 mg รับประทานเพื่อปลุกเซ็กส์ก่อนมี SEX ประมาณ 1 ชม. อาจเพิ่มขนาดยา เป็น 100 mg.หรือลดลงเป็น 25 mg. READ MORE
  • เตือนประชาชนอย่าซื้อยากินเองเตือนประชาชนอย่าซื้อยากินเอง!!
    เตือน ปชช. อย่าซื้อยากินเอง หวั่นเจอสเตียรอยด์-แอลกอฮอล์เกินขนาด!! เภสัชกรหญิงจันทร์จรีย์ ดอกบัว หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ปทุมราชวงศา กล่าวว่า ปัจจุบันมีร้านค้าบางแห่งนำยาที่ไม่เป็นยาสามัญประจำบ้านไปจำหน่ายให้กับประชาชน READ MORE
Product By | Gclub